Online vizitka

Bc. Miroslava Dianovská

Kategória: Virtuálny/a asistent/ka
Miesto poskytovania: Slovensko

Popis služby:
Vybavím Vám dokumentáciu o ochrane osobných údajov, vybavím všetko potrebné na úradoch, napíšem a naformátujem dokumenty v programe MS Word, vytvorím prezentácie v programe MS PowerPoint, pomôžem pri formulovaní vnútorných predpisov, budem prijímať telefonáty a následne vás informovať o potrebách volajúcich, prípadne o ich vyriešení, budem telefonovať klientom a/alebo obchodným partnerom, mailom komunikovať s klientmi, obchodnými partnermi, prípadne dlžníkmi, získavať spätnú väzbu od zákazníkov a pripravovať vám reporty, ďalej ponúkam vypracovanie cenových ponúk pre vašich klientov, vybavovanie objednávok, vystavovanie faktúr a pripravovanie iných podkladov pre vašu účtovníčku, dohadovanie schôdzky a včasné upozornenie,budem tlačiť, kopírovať a skenovať dokumenty, vyhľadávať informácie na internete, prepisovať audio nahrávky.

Referencie:
OZ E-ženy

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu