Online vizitka

Ing. Alexandra Švecová

Kategória: Účtovník
Miesto poskytovania: Košice - okolie

Popis služby:
Spracujem kompletne podvojné účtovníctvo platcu i neplatcu DPH

Cenotvorba je pre

neplatcu DPH:
0,40,. za položku / 40 ,- eur = do 100 účtovných zápisov

pre platcu DPH:
0,60,- za položku / 60 ,- eur = do 100 účtovných zápisov

Položka = jeden účtový zápis

Doklady prijímam hromadne v PPF súbore, poštou, osobne - Košice.

Služba zahŕňa spracovanie, roztriedenie, kontrola, zaúčtovanie, mesačné alebo kvartálne zostavy, upozornenia na nezrovnalosti , výkaz DPH, účtovné závierky

Výstupy odovzdám elektronicky, osobne (KE), poštou, mailom, závisí od požiadavky klienta.

Termín spracovania závisí od náročností a množstva dokladov

Priznanie k dani z príjmu z PO spolu s uzávierkou spracujem podľa požiadaviek a množstva dokladov, cena začína na 60 eur.

Inštrukcie

Doklady

-prijate faktúry
-vytavené faktúry
-pokladničné doklady
-platby kartou
-bankové výpisy
-interné doklady / odpisy, CP, leasingy, zmluvy

Referencie:
Účtovníctvo som spracúvavala dva roky pre Občianske združenie

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu