Online vizitka

Finančný a personálny manažment, manažment obchodných prevádzok, lease manažment

Kategória: Iné
Miesto poskytovania: Bratislava
Telefón: 0903 576 316

Popis služby:
Ponúkam služby finančného a personálneho backofficu, manažmentu obchodných prevádzok alebo lease manažmentu nehnuteľností. Rozsah poskytovaných služieb:

Finančný a personálny backoffice:
- vystavovanie daňových a účtovných dokladov
- správa pohľadávok a záväzkov
- realizácia platobného styku
- kontakt s bankami, poisťovňami či štátnymi inštitúciami
- riadenie cash-flow
- príprava pracovných zmlúv, dohôd
- prihlášky, odhlášky
- príprava mzdových podkladov (dochádzka, stravné lístky atď.)
- komplexne príprava podkladov pre zaúčtovanie
- riešenie nezrovnalostí
- rôzne druhy reportov a pod.

Lease manažment:
- zabezpečovanie obsadenosti nehnuteľnosti, obhliadky priestorov
- tvorba zmluvnej dokumentácie
- následná správa zmlúv (fakturácie, platobné inštrukcie, kontrola úhrad, správa pohľadávok)
- vyúčtovania nákladov

Manažment maloobchodnej prevádzky:
- komplexná personálna, finančná a prevádzková agenda
- denná operatíva obchodnej prevádzky
- objednávky tovaru, zabezpečenie logistiky, skladové hospodárstvo, cenotvorba
- zabezpečovanie platobných a prevádzkových systémov obchodnej prevázdky, riešenie problémov atď.

prípadne iné podporné činnosti v závislosti od potrieb spoločnosti.

Disponujem viac ako 20-ročnými skúsenosťami v uvedených oblastiach. Znalosť angličtiny na úrovni B1-B2. Služby ponúkam na báze externej spolupráce, resp. podľa dohody čiastočné pôsobenie v sídle spoločností, resp. prevádzky.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu