Poradňa

telepráca

Dobrý deň, na základe nášho telefonického rozhovoru by som sa rada spýtala či je možný výkon telepráce aj v zmysle niektorých foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak hej, poprosila by som Vás o usmernenie dakujem.

Mam za to, ze telepraca podla § 52 sa nemoze vykonavat na zaklade jednej z dohod uzatvorenej podla §223 a nasl. (doh. o prac. cinnosti, o vykonani prace a o brig. praci studenta )

Dohody sa nepovazuju za vznik pracovneho pomeru (vznika sice pracovnopravny vztah, ale nie pomer), uz aj nazov hovori - "Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru", pricom v suvislosti s telepracou sa hovori o pracovnom pomere a pracovnej zmluve.

Avsak davam do pozornosti §1 ods. 6 (mozna dohoda zmluvnych stran, i ked nie priamo telepraca podla §52 ZP, ale je mozne si dohodnut podmienky podobne telepraci):

V pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.

Mgr. Daniela Grznárik, Vedúca ekonomicko-právneho oddelenia a manažérka projektu Regionfemme, Bratislavská regionálna komora SOPK | 11.11.2015 13:56
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu