Viete, že...

PRIESKUM o práci na čiastočný úväzok.

Eurofound, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, zverejnila najnovšie údaje o práci na čiastočný úväzok v Európe.

 

Niektoré z hlavných zistení sú:

 

V roku 2009 pracovali ženy na čiastočný úväzok (32%) štyrikrát častejšie ako muži (8%). Práca na čiastočný úväzok v Európe narastá: v rokoch 1999 až 2009 sa podiel žien pracujúcich na čiastočný úväzok zvýšil z 28,5% na 32,0%, u mužov z 6,4% na 8,3%. Kým muži využívajú skrátený pracovný čas v najmladšej a najstaršej vekovej skupine, u žien sa zvyšuje s vekom. Táto skutočnosť odráža rodovú nerovnosť pri návrate do pracovného procesu na plný úväzok.

Rodový rozdiel v odpracovanom čase je najvyšší v Holandsku, kde viac ako dve tretiny pracujúcich žien a asi štvrtina mužov pracuje na čiastočný úväzok. Ďalej nasleduje Nemecko a Rakúsko, zatiaľ čo v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku a Litve je tento pomer takmer rovnaký, rovnako nízky. Je zjavné, že v týchto krajinách existuje súvislosť medzi prácou žien na čiastočný úväzok a nedostatkom zariadení starostlivosti o deti.

Aj keď štúdia ukazuje, že ženy pracujú častejšie na čiastočný úväzok ako spôsob zosúladenia pracovného a rodinného života a že je to spôsob, ako zvýšiť účasť žien na trhu práce, je potrebné mať na pamäti, že podmienky v práci na čiastočný úväzok sú horšie ako pri plnom, čo vedie k ďalšiemu narastaniu ekonomickej rodovej nerovnosti.

Existuje len veľmi málo pozícií pre vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí chcú pracovať na čiastočný úväzok. Tri štvrtiny európskych spoločností nemajú takéto miesta v riadiacich pozíciách, alebo na pozíciách vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu.

Eurofound | 24.01.2012 13:44
Zdroj: http://zenskaloby.wordpress.com/2011/02/04/prieskum-o-praci-na-ciastocny-uvazok/
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu